PROGRAM RAMOWY

W ramach konferencji przewidziano prezentacje ustne, posterowe oraz uczestnictwo w wycieczce turystycznej lub do zakładu przemysłowego. Referaty będą wygłaszane w równoległych sesjach tematycznych. Postery będą prezentowane w oddzielnej sesji w postaci plakatów drukowanych na papierze i zawieszonych na tablicach.

Poniedziałek, 9 września 2019 r.

            11.30Rejestracja uczestników konferencji
13.30 – 14.30Obiad
15.00 – 16.30Otwarcie konferencji i sesja plenarna
16.30 – 17.00Przerwa na kawę
17.00 – 18.30Sesja posterowa
19.00 – 22.00Kolacja

Wtorek, 10 września 2019 r.

08.00 – 09.30Śniadanie
10.00 – 11.30Sesja A1Sesja B1Sesja C1Sesja D1
11.30 – 12.00Przerwa na kawę
12.00 – 13.30Sesja A2Sesja B2Sesja C2Sesja D2
13.30 – 14.30Obiad
15.00 – 16.30Sesja A3Sesja B3Sesja C3Sesja D3
16.30 – 17.00Przerwa na kawę
17.00 – 18.30Sesja A4Sesja B4Sesja C4Sesja D4
19.30 – 24.00Uroczysta kolacja

Środa, 9 września 2019 r.

08.00 – 09.30Śniadanie
09.30 – 12.00Wycieczka
           12.00Wyjazd uczestników konferencji