KOSZTY UCZESTNICTWA

 Wielkość opłaty za uczestnictwo w konferencji zależy od terminu dokonania płatności:

 • Opłata first-minute realizowana w terminie do 31 marca 2019 r. wynosi: 1722,00 zł (1400,00 + 23% VAT)
 • Opłata realizowana w terminie do 30 czerwca 2019 r. wynosi: 1845,00 zł (1500,00 + 23% VAT)
 • Opłata last-minute dokonana w terminie do 31 sierpnia 2019 r. wynosi: 1968,00 zł (1600,00 + 23% VAT)

 Powyższy koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje:

 • Udział w obradach, materiały konferencyjne, streszczenia referatów, udział w wycieczce
 • Zakwaterowanie w hotelu (w pokoju dwuosobowym), dostęp do internetu, miejsce parkingowe
 • Pełne wyżywienie wraz z uroczystą kolacją
 • Opublikowanie jednego referatu w czasopiśmie punktowanym Journal of Ecological Engineering.

Opłata dla osoby towarzyszącej również zależy od terminu dokonania płatności:

 • Opłata first-minute realizowana w terminie do 31 marca 2019 r. wynosi: 1107,00 zł (900,00 + 23% VAT)
 • Opłata realizowana w terminie do 30 czerwca 2019 r. wynosi: 1230,00 zł (1000,00 + 23% VAT)
 • Opłata last-minute dokonana w terminie do 31 sierpnia 2019 r. wynosi: 1353,00 zł (1100,00 + 23% VAT)

Opłata dla osoby towarzyszącej obejmuje:

 • Uczestnictwo w wycieczce
 • Zakwaterowanie w hotelu (w pokoju dwuosobowym), dostęp do internetu, miejsce parkingowe
 • Pełne wyżywienie wraz z uroczystą kolacją

 

Konto bankowe

Opłaty przyjmowane są przelewem bankowym na nasz rachunek po potwierdzeniu uczestnictwa przez Komitet Naukowy:

 • Nazwa odbiorcy: PTIE O/Lublin
 • Nazwa banku: Paribas
 • Nr rachunku: 51 1750 0012 0000 0000 3897 1166
 • Tytuł płatności: Forum 2019

 

Terminy wpłat

 • 15 listopada 2018 – 31 marca 2019 r. – dokonanie płatności first-minute
 • 1 Kwietnia – 30 czerwca 2019 r. – opłata standardowa
 • 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r. – dokonanie płatności last-minute

 

Zwroty opłat konferencyjnych

Organizatorzy nie realizują zwrotu opłaty w przypadku, gdy z powodu nieobecności autora praca nie mogła być prezentowana podczas konferencji. Autor może jednak wyznaczyć zastępcę (współautora), który zaprezentuje pracę. Zastępca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów –  prosimy tylko o wcześniejsze powiadomienie organizatorów.

Organizatorzy zwrócą część wniesionej opłaty konferencyjnej, w przypadku wcześniejszego powiadomienia o nieobecności / rezygnacji uczestnika (autora), w sposób następujący:

 • 80% zwrotu w terminie powiadomienia przed 1 czerwca 2019 r.
 • 50% zwrotu w terminie powiadomienia przed 1 lipca 2019 r.
 • Brak możliwości zwrotu opłaty dokonanej po 1 lipca 2019 r.