Sekretariat konferencji

Politechnika Lubelska
Wydział Inżynierii Środowisk
ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin
e-mail: ptie@pollub.pl
strona konferencji: www.forumptie.pollub.pl
 

Kontakt bezpośredni:
Małgorzata Ozga (sprawy uczestnictwa) – kom. 794 549 644
Halina Marczak (sprawy opłat i faktur) – kom. 503 619 896
Gabriel Borowski (sprawy wystąpień i publikacji) – kom. 502 104 609