Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza elektronicznego – możliwa jest tylko rejestracja online.

Preferowany sposób prezentacji (obowiązuje język angielski, ale jeśli będzie zainteresowanie organizatorzy mogą zaplanować oddzielną sesję prowadzoną w języku polskim):
Prezentacja ustna w języku angielskimPrezentacja ustna w języku polskimPrezentacja posterowaBez prezentacji

Po złożeniu i akceptacji pełnego tekstu referatu jestem zainteresowany(a) publikacją w czasopiśmie Journal of Ecological Engineering:

TakNie, opublikuję w innym czasopiśmieNie planuję składania referatu do opublikowania

Tytuł prezentacji

Streszczenie

Dane do faktury

Rejestruję się na konferencję jako:
Autor prezentacji ustnej lub posterowejUczestnik lub współautorOsoba towarzysząca

Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych moich danych osobowych i przetwarzanie ich przez Lubelski Oddział PTIE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).