Terminy i opłaty

Ważne terminy

 • Do 28 lutego 2017 r.

  Potwierdzenie przez Komitet Naukowy przyjęcia tematu wystąpienia
 • Do 31 marca 2017 r.

  Przysłanie streszczenia referatu lub posteru
 • Do 30 kwietnia 2017 r.

  Zgłoszenie w Editorial System pełnych tekstów artykułów do publikacji w czasopismach
 • Do 15 maja 2017 r.

  Wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji
 • Do 1 lipca 2017 r.

  Informacja o zakwalifikowaniu do sesji plenarnej lub posterowej

Warianty uczestnictwa w konferencji

Proponujemy do wyboru trzy warianty uczestnictwa w konferencji:

 1. Udział w konferencji bez wystąpienia - 850 zł

  Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, uczestnictwo w obradach, zakwaterowanie, pełne wyżywienie.

 2. Udział z jednym wystąpieniem (referat lub poster) oraz jego opublikowanie w wybranym czasopiśmie - 1250 zł

  Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, uczestnictwo w obradach, zakwaterowanie, wyżywienie, publikacja artykułu w języku polskim (9 pkt.) lub angielskim (12 pkt).

 3. Udział z dwoma różnymi wystąpieniami [referat(y) i/lub poster(y)] oraz ich opublikowanie w czasopismach Inżynieria Ekologiczna i Journal of Ecological Engineering - 1650 zł

  Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, uczestnictwo w obradach, zakwaterowanie, wyżywienie, publikacja dwóch różnych artykułów (jeden w języku polskim, drugi w angielskim) (łącznie 21 pkt).

Opłaty przyjmujemy przelewem na nasze konto po potwierdzeniu przez Komitet Naukowy przyjęcia tematu publikacji:

Lubelski Oddział PTIE
ul. Nadbystrzycka 40B
NIP: 946-183-93-95
Getin Noble Bank SA
Nr konta: 73 1560 0013 2000 1701 4955 2500

Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiamy fakturę VAT z wysyłką w postaci elektronicznej lub na życzenie listem priorytetowym.