Tematyka

Tematyka konferencji

 • Badania zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza
 • Technologie proekologiczne
 • Gospodarka odpadami
 • Odnawialne źródła energii
 • Symulacje i modelowanie w inżynierii środowiska
 • Kształtowanie i ochrona obszarów wiejskich
 • Monitoring środowiska

Zagadnienia szczegółowe

 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza
 • Zapobieganie powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się hałasu
 • Technologie uzdatniania wody
 • Technologie oczyszczania ścieków
 • Gospodarka wodna w zlewniach rzek
 • Zagospodarowanie odpadów stałych
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Wpływ na środowisko metali ciężkich
 • Ochrona gleb przed erozją
 • Rewitalizacja środowiska zurbanizowanego
 • Zagadnienia inżynierii wodnej oraz infrastruktury terenów wiejskich
 • Zagadnienia zmian klimatu
 • Budownictwo energooszczędne
 • Inżynieria geotechniczna oraz energia geotermalna
 • Zastosowanie metod numerycznych w inżynierii środowiska
 • Zagadnienia ekoturystyki, agroturystyki i rekreacji uzdrowiskowej