Publikacje

Wszystkie zaakceptowane przez Komitet Naukowy referaty zostaną opublikowane w naszych czasopismach:

 

Każdy uczestnik ma możliwość wzbogacenia swojego dorobku punktowego aż o 21 punktów!

Opublikowanie zgłoszonych na konferencję artykułów będzie traktowane priorytetowo – ukażą się one w pierwszej kolejności, w kolejnych regularnych zeszytach planowanych do wydania w 2017 roku.

Zakwalifikowane publikacje należy zgłosić do poszczególnych czasopism za pośrednictwem Editorial System – elektronicznego systemu zarządzania procesem wydawniczym.

Przed złożeniem artykułu należy szczegółowo zapoznać się z wymogami przedstawionymi w zakładce Informacje dla Autorów.

W procesie składania artykułu w punkcie “Oświadczenia autorów” zamiast danych do faktury za druk publikacji, należy koniecznie wpisać hasło: IX FORUM