Program

Program konferencji

PONIEDZIAŁEK 18.09.2017

WTOREK 19.09.2017

 • 08.30 - 09.30

  Śniadanie
 • 09.00 - 10.00

  Biuro konferencyjne
 • 10.00 - 11.30

  Otwarcie konferencji – przemówienia gości

  Referaty wprowadzające:

  10.20 - 10.40 Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN „Wyzwania stojące przed inżynierią środowiska w XXI wieku”
  10.40 - 11.00 Prof. dr hab. inż. Jan Siuta, honorowy Prezes PTIE „Porównanie struktury przestrzennej potrzeby dolesienia gmin z roku 1980 w Polsce z lesistością w 2016 r. "
  11.00 - 11.30 Prof. dr hab. Joanna Kostecka, Prezes PTIE „Odniesienie koncepcji retardacja przekształcania zasobów przyrody do wybranych aktów prawnych w kontekście budowania zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym”
 • 11.30 - 12.00

  Przerwa na kawę
 • 12.00 - 13.45

  Sesja I: Ochrona i rekultywacja gleb

  Prowadzący:
  prof. dr hab. Joanna Kostecka – Uniwersytet Rzeszowski
  prof. dr hab. inż. Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Prezentacja referatów:
  1. Mazur-Pączka A., Kostecka J, Pączka G. „Dżdżownice (Lumbricidae) w procesie monitoringu stanu rekultywacji terenów po kopalni siarki w Jeziórku”
  2. Kiryluk A. „Zmiany właściwości  fizyko-wodnych gleb  torfowo-murszowych w aspekcie wieloletnich pomiarów na obiekcie Supraśl Dolna”
  3. Gonera M. „Rewitalizacja stanowisk geologicznych na obszarach wiejskich - przykład Wyżyny Miechowskiej”
  4. Żukowska G. „Rola materii organicznej gleb w sekwestracjii węgla”
  5. Petryk A., Guzdek P. Petryk P. „Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki”
  6. Ciesielczuk T. „Popioły z osadów ściekowych i dennych jako źródło fosforu biodostępnego”
 • 14.00 - 15.00

  Obiad
 • 15.15 - 17.00

  Sesja II: Zagadnienia inżynierii wodnej o jakości wód

  Prowadzący:

  prof. dr hab. Józefa Wiater – Politechnika Białostocka
  prof. nadzw., dr hab. inż. Romuald Żmuda – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

   Prezentacja referatów:
  1. Liberacki D., Stachowski P., Korytowski M., Fiedler M., Kupiec J. „Ocena potrzeb renowacji i modernizacji rowów odwadniających na przykładzie zlewni Strumienia Junikowskiego”.
  2. Stachowski P., Liberacki D., Fiedler M., Oliskiewicz-Krzywicka A. „Zbiorniki wodne jako element kształtowania zasobów wodnych terenów pogórniczych”.
  3. Fiedler M., Stachowski P., Liberacki D. „Analiza długoterminowej zmienności śródpolnych oczek wodnych położonych na Pojezierzu Gnieźnieńskim z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych”.
  4. Augustyniak R. „Osady denne stratyfikowanego, bezodpływowego jeziora miejskiego (na przykładzie jeziora Tyrsko) jako czynnik potencjalnie kształtujący jakość wód jeziornych”.
  5. Plesiński K., Radecki-Pawlik A., Kościsz A. „Analiza rozmycia dna cieku górskiego poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece rabie w miejscowości Rabka-Zdrój”.
  6. Szatten D., Czerebiej Z. „Realizacja monitoringu wód powierzchniowych na obszarach chronionych Dolnej Wisły”.

 • 17.00 - 17.30

  Przerwa na kawę – w trakcie przerwy nastąpi otwarcie wernisażu prac, autor: Aleksandr Avestisyan
 • 17.30 - 19.00

  Sesja III: Źródła energii i technologie energooszczędne

  Prowadzący:
  prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – Uniwersytet Opolski
  prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska

  Prezentacja referatów:
  1. Włodarczyk P.P., Włodarczyk B. „Ogniwo paliwowe zasilane emulsją oleju rzepakowego”
  2. Włodarczyk B., Włodarczyk P.P. „Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe z katodą Cu-B zasilane ściekami z przemysłu drożdżowego”
  3. Wójcicka-Migasiuk D., Paśnikowska-Łukaszuk M. „Wybrane aspekty zwiększania efektywności energetycznej budynków”
  4. Dragan P., Zdyb A. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej we wschodniej Polsce”
  5. Pawłowski W. „Biogazownia jako element mający pozytywny wpływ na zmiany środowiskowe przestrzeni wiejskich”
 • 19.30 - 24.00

  Uroczysta kolacja – muzyka na żywo i tańce

ŚRODA 20.09.2017

 • 08.30 - 09.30

  Śniadanie
 • 09.00 - 10.00

  Biuro konferencyjne
 • 10.00 - 11.30

  Sesja IV: Problematyka oczyszczania ścieków

  Prowadzący:
  prof. nadzw., dr hab. inż. Ewa Wojciechowska – Politechnika Gdańska
  prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Prezentacja referatów:
  1. Dudziak M., Kudlek E., Łaskawiec E., Felis E., Kowalska K., Garbaczewski L. „Ultrafiltracyjne doczyszczanie odpływów z oczyszczalni ścieków komunalnych”.
  2. Kudlek E.A., Dudziak M., Bohdziewicz J., Kamińska G. „Usuwanie antropogenicznych mikrozanieczyszczeń organicznych z różnych strumieni wodnych w procesie sekwencyjnym FK/UF/NF”.
  3. Przywara L. „Ocena przemian związków węgla, azotu i fosforu podczas oczyszczania ścieków komunalnych”.
  4. Jurczyk Ł., Koc-Jurczyk J., Winiarska K. „Analiza wybranych parametrów pracy oczyszczalni w technologii „Lemna” na przykładzie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chmielniku (woj. Podkarpackie)”.
  5. Majtacz J., Kowal P., Xi Lu, Al-Hazmi H., Mąkinia J. „Przystosowanie osadu czynnego do odcieków podczas procesów nitryfikacji i denitryfikacji”.
 • 11.30 - 11.40

  Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • 11.40 - 14.00

  Wycieczka z przewodnikiem oraz rejs statkiem po Wiśle
 • 14.00 - 15.00

  Obiad
 • 15.00

  Wyjazd uczestników konferencji

Uwaga: Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do “Domu Dziennikarza” w niedzielę, 17.09.2017 r., za dodatkową opłatą w Recepcji. Powołując się na uczestnictwo w konferencji można uzyskać znaczny rabat za wynajem pokoju oraz śniadanie.