Komitety konferencji

Komitet honorowy

 • Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO
  JM Rektor Politechniki Lubelskiej
 • Prof. dr hab. Witold STĘPNIEWSKI
  Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
 • Prof. dr hab. inż. Jan SIUTA
  Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
 • Prof. dr hab. inż. Inez WIATR
  Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIE w latach 1995-2008

Komitet naukowy

 • Dr hab. inż. Gabriel BOROWSKI, prof. nadzw.
  Politechnika Lubelska - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Lucjan PAWŁOWSKI
  Politechnika Lubelska, członek korespondent PAN
 • Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA
  Uniwersytet Opolski, członek korespondent PAN
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław BARAN
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof PULIKOWSKI
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. inż. Józef KOC
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. inż. Michał KOPEĆ
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof NYC
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Bogusław SAWICKI
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Prof. dr hab. Edward KRZYWY
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Joanna KOSTECKA
  Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Józefa WIATER
  Politechnika Białostocka
 • Prof. dr hab. Barbara WISNIOWSKA-KIELIAN
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Dr hab. inż. Ewa WOJCIECHOWSKA, prof. nadzw.
  Politechnika Gdańska
 • Dr hab. inż. Aleksander KIRYLUK, prof. nadzw.
  Politechnika Białostocka
 • Dr hab. inż. Zdzisław MAŁECKI, prof. nadzw
  Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej "Euroexbud" w Kaliszu
 • Dr hab. inż. Romuald ŻMUDA, prof. nadzw.
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr hab. inż. Magdalena GAJEWSKA, prof. nadzw.
  Politechnika Gdańska
 • Dr hab. inż. Agata SZYMAŃSKA-PULIKOWSKA
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr hab. inż. Ryszard POKŁADEK
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr Grzegorz KUSZA
  Uniwersytet Opolski

Komitet organizacyjny

 • Dr hab. inż. Gabriel BOROWSKI, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej WAC-WŁODARCZYK
 • Dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA
 • Dr inż. Joanna SZULŻYK-CIEPLAK
 • Dr inż. Halina MARCZAK
 • Inż. Edyta WARZYSZAK