Zapraszamy na
ogólnopolską konferencję naukowo-techniczną

IX Forum Inżynierii Ekologicznej

Kazimierz Dolny, 18 - 20 września 2017

Slider

O konferencji

Począwszy od 1996 roku Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej jest głównym organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych z cyklu “Forum Inżynierii Ekologicznej”. Poprzednie Forum odbyło się w Kazimierzu Dolnym w 2012 r.

Po dłuższej przerwie Zarząd Lubelskiego Oddziału PTIE postanowił kontynuować cykl konferencji w nieco zmienionej formule. Istotnym powodem wznowienia Forum jest pojawienie się czasopisma naukowego. Journal of Ecological Engineering oraz intensywny rozwój krajowego czasopisma Inżynieria Ekologiczna.
Na łamach tych periodyków będą ukazywać się zakwalifikowane artykuły konferencyjne, przynosząc istotny dorobek punktowy ich Autorom.

Tematyka “IX Forum Inżynierii Ekologicznej” wpisuje się w szeroko podejmowane działania PTIE na rzecz ochrony środowiska. Prezentowane są zarówno prace zawierające osiągnięcia dużych zespołów badawczych, jak i prace przedstawiające wyniki indywidualnych badań realizowanych w ramach grantów i projektów celowych.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników prac naukowych i osiągnięć wdrożeniowych w zakresie inżynierii ekologicznej realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

Patronat honorowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mnisw

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „IX Forum Inżynierii Ekologicznej”
finansowana w ramach umowy 925/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo
Inżynierii Ekologicznej
Oddział w Lublinie

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechniki Lubelskiej

Współorganizatorzy

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

Partnerzy wspierający

Patronat medialny

Komunikat 2

Pobierz PDF

Plakat informacyjny

Pobierz PDF